OC Agenta – gdzie kupić?

OC Agenta – gdzie kupić?

Każdy Agent Ubezpieczeniowy ma obowiązek ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych. OC Agenta-gdzie kupić? Na jaki okres zawierana jest polisa, jakie są kary za brak OC Agenta? Oto kilka ważnych informacji.

OC Agenta – inwestycja we własne bezpieczeństwo

Posiadanie polisy ubezpieczeniowej jest gwarantem bezpieczeństwa każdego przedsiębiorcy. Praca Agenta Ubezpieczeniowego do łatwych nie należy, istnieje tu bowiem szereg niebezpieczeństw związanych z ryzkiem zawodowym. W związku z tym polski ustawodawca narzucił obowiązek zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC Agenta. Warto podkreślić, że polisa wzmacnia również wizerunek agenta nie tylko wśród Klientów, ale również wśród partnerów biznesowych.

OC Agenta Ubezpieczeniowego okres ubezpieczenia, sumy gwarancyjne

Ubezpieczenie OC zawierane jest na rok, a minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, wynosi równowartość w złotych: 1 250 618 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC. Natomiast w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń suma ta wynosi 1 875 927 euro.

Agencie nie ryzykuj – kup OC bez zbędnych formalności

Wysokość kary za brak OC dla Agentów Ubezpieczeniowych reguluje polskie prawo. Obecnie sankcje te wynoszą 1000 euro obliczone w polskich złotych według średniego kursu NBP każdego roku  Do przeprowadzania kontroli, uprawnienie są urzędnicy Komisji Nadzoru Finansowego.

OC Agenta – gdzie kupić?

Polisę Agent Ubezpieczeniowy może zakupić za pośrednictwem wielu kanałów. Ubezpieczenie może nabyć drogą telefoniczną, za pomocą sieci, czy w stacjonarnym biurze zakładu ubezpieczeń. Mając na uwadze czas, który jest wyznacznikiem wielu działań przedsiębiorców, coraz częściej proponowane są rozwiązania wykorzystujące sieć. Za pomocą specjalnego kalkulatora, w prosty i intuicyjny sposób każdy Agent Ubezpieczeniowy wyliczy wysokość składki. Przypominamy, że obowiązek kupna polisy  powstaje, w dniu zawarcia umowy agencyjnej z drugim zakładem ubezpieczeń wykonującym działalność ubezpieczeniową w tym samym dziale ubezpieczeń.