Brak OC Agenta

Brak OC Agenta

W polskim prawie dotyczącym obowiązkowych ubezpieczeń wskazane są różne zawody, wśród których znajduje się Agent Ubezpieczeniowy. Co grozi za brak OC Agenta? Jakie jest wysokość sankcji za ich brak, kto upoważniony jest do kontroli? Wyjaśniamy.

Definicja ubezpieczenia obowiązkowego

Definicję znajdziemy w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Tu również ustawa określa sumy gwarancyjne polisy oraz wysokość sankcji za brak OC Agenta.

Brak OC Agenta – Kto przeprowadza kontrole?

 W zawodzie Agenta Ubezpieczeniowego ryzyk jest bardzo wiele. Odpowiedzialność bowiem Agenta za Klientów jest ogromna, a szkody mogą być ogromne. Przedmiotem ubezpieczenia jest więc odpowiedzialność cywilna Agenta Ubezpieczeniowego za szkody wyrządzone w następstwie jego działania (lub zaniechania), w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych. Kontroli Agentów mogą dokonywać przedstawiciele Komisji Nadzoru Finansowego.

Suma gwarancyjna dla OC Agenta Ubezpieczeniowego

Polskie prawo określa nie tylko wysokość sankcji za brak OC Agenta, ale również wysokość minimalnej sumy gwarancyjnej. Wynosi ona równowartość w złotych 1 250 618 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, oraz 1 875 927 euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń

Brak OC Agenta

Kara finansowa, 1000 euro obliczone w złotych według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w tabeli kursów nr 1 każdego roku. Warto dodać, że brak OC Agenta to nie tylko kara za brak polisy. Bez obowiązkowego OC Agent będzie musiał pokryć ewentualne roszczenia Klientów za błędy lub zaniechania popełnione podczas wykonywania zawodu. Nie warto więc ryzykować. Zarówno wysokie kary za brak OC Agenta jak i roszczenia finansowe niezadowolonych czy poszkodowanych Klientów mogą doprowadzić do zachwiania równowagi finansowej prowadzonego biznesu. Wielu Agentów uznaje obowiązkowe ubezpieczenie jako zło konieczne za które musi z własnej kieszeni zapłacić. Jak jednak wynika z praktyki OC Agenta jest  inwestycją we własne bezpieczeństwo.

Szybko i bez zbędnych formalności Kup polisę bez wychodzenia z domu!

Zdajemy sobie sprawę ilu formalnościom musi podołać osoba wykonująca zawód Agenta Ubezpieczeniowego. Chcąc ułatwić kupno ubezpieczenia OC Agentom Ubezpieczeniowym proponujemy nowoczesne rozwiązanie w postaci kalkulatora ubezpieczeń. Na naszej stronie w szybki i bezpieczny sposób dokonacie kalkulacje składki.