Agent Ubezpieczeniowy, ubezpieczenie działalności

Agent Ubezpieczeniowy, ubezpieczenie działalności

Wedle obowiązującego w Polsce prawa Agent Ubezpieczeniowy ma obowiązek ubezpieczenie działalności. Ubezpieczenia obowiązkowe dla Agenta Ubezpieczeniowego – czym jest? Co grozi za brak obowiązkowej polisy?

Przedmiot Ubezpieczenia działalności Agenta Ubezpieczeniowego

Przedmiotem ubezpieczenia OC Agenta Ubezpieczeniowego jest odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za szkody, które zostały wyrządzone w następstwie jego działań lub zaniechań w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych, w okresie ubezpieczenia.

Agent Ubezpieczeniowy, ubezpieczenie działalności – oblicz składkę bez wychodzenia z domu!

Zakup obowiązkowego ubezpieczenia nieodłącznie wiąże się z koniecznością opłacania składki. Opłacanie comiesięcznej składki jest dla wielu przedsiębiorców uważane za uciążliwe i niepotrzebne, należy jednak pamiętać, że polisa OC Agenta Ubezpieczeniowego stanowi solidne zabezpieczenie finansowe w razie wyrządzenia szkody np. Klientom. W związku z tym, iż prowadzenie działalności jest dla przedsiębiorców czasochłonne, przygotowaliśmy specjalny kalkulator za pomocą którego w szybki i wygodny sposób można obliczyć wysokość kosztów polisy. Wystarczy wprowadzić kilka podstawowych danych na podstawie których w kilka minut Agenci dowiedzą się o wysokości składki. Cały proces trwa zaledwie kilka minut. Oferujemy w razie potrzeby pomoc naszych ekspertów, którzy pomagają na każdym etapie zakupu polisy OC Agenta, służą również fachową wiedzą.

Agent Ubezpieczeniowy, brak ubezpieczenia działalności to wysokie sankcje finansowe!

Prowadząc działalność ni warto ryzykować. Każde ryzyko bowiem może prowadzić do wysokich kar pieniężnych, których wysokość zapisana jest polskim ustawodawstwie. Kara za brak OC Agenta Ubezpieczeniowego wynosi 1000 euro, obliczone w złotych według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w tabeli kursów każdego roku. Należy mieć na uwadze, że opłacenie sankcji nie jest równoznaczne z tym, iż Multiagent nie musi wykupować odpowiednej polisy.

Wysokość sumy ubezpieczenia

Minimalna suma gwarancyjna obowiązkowego ubezpieczenia OC Agenta Ubezpieczeniowego wynosi równowartość 1 250 618 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia. Natomiast równowartość 1 875 927 euro to suma gwarancyjna w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń.

Kiedy powstaje obowiązek zawarcia OC Agenta, ubezpieczenie działalności?

Obowiązek zawarcia ubezpieczenia powstaje, w dniu zawarcia umowy z drugim zakładem ubezpieczeń, który wykonuje działalność ubezpieczeniową w tym samym dziale ubezpieczeń.